e-health oplossing voor kinderen

ePartners4All: een zorgoplossing voor kinderen

E-health oplossingen voor kinderen

Het is een grote uitdaging om de fysieke en mentale gezondheid van kinderen te bevorderen, vooral in groepen met een lage economische status en kinderen met speciale behoeften of gezondheidsproblemen. Ongeveer 145.000 kinderen in Nederland hebben beperkingen in communicatieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Daarnaast is er een tekort aan artsen, verpleegkundigen en leerkrachten en hebben scholen vaak strakke lesprogramma’s met zeer beperkte ruimte voor extra ondersteuning van kinderen.

E-health oplossingen kunnen effectief zijn voor het bevorderen van de gezondheid bij kinderen. Daarom zal dit project een grote stap zetten in de digitale ondersteuning van schoolgaande kinderen en hun verzorgers. Niet alleen zal hun gezondheid worden gemonitord, maar ook zal worden gekeken naar e-health oplossingen, waaronder robotmaatjes die de gezondheid en het welzijn van kinderen verbeteren.

e-health oplossing voor kinderen

Positieve bijdrage aan de samenleving

Verschillende partners maken deel uit van dit project. Zij dragen allemaal bij aan het voorkomen van gezondheidsproblemen bij risicokinderen en het vroegtijdig herkennen en behandelen van gezondheidsproblemen. Op die manier kan ePartners4All bijdragen aan een veerkrachtigere samenleving waarin op termijn minder gebruik hoeft te worden gemaakt van gezondheidszorg en er dus minder productiviteitsverlies optreedt.

Na het project zullen alle partners ePartners4all integreren in hun eigen applicaties en/of gelicentieerde diensten aanbieden via het platform.

ePartners4All
×