robot-kind relaties

Opportunity map en meetinstrumenten voor robot-kind relaties

Robot-kind relaties

Robots worden steeds vaker ingezet in het onderwijs. Maar de motivatie van kinderen om met een robot te interacteren verdwijnt vaak zodra de nieuwigheid eraf is. Hierdoor zijn de leereffecten slechts van korte duur. Hoewel motivatie gerelateerd is aan de relatie die kinderen opbouwen met de robot, is er weinig bekend over hoe een robot relatievorming kan stimuleren.

Dit project onderzoekt welke relatievormende factoren in de praktijk van toepassing zijn en hoe een robot-kind relatievorming kan worden gemeten. Vervolgens kan deze informatie bijdragen aan het vergroten van de meerwaarde van robots voor het onderwijs.

robot-kind relaties

Resultaten van het onderzoek

Onderzoekers brengen de potentiële relatievormingsfactoren en meetinstrumenten in beeld. Deze worden vervolgens besproken en beoordeeld op praktische toepasbaarheid door partners uit de praktijk. De inzichten worden gedeeld via producten, blogs, conferenties en publicaties.

robotisering in het onderwijs
×