Sociale Robotica ter ondersteuning van COVID-19 LeerAchterstanden

Sociale Robotica ter ondersteuning van COVID-19 LeerAchterstanden

Doel van het SOROCOVA project

De COVID-19 maatregelen hebben een grote impact gehad op hoe kinderen onderwijs krijgen. De interactie tussen leerkrachten en leerlingen verliep voornamelijk via digitaal onderwijs. Tijdens dit onderzoek zullen we daarom onderzoeken hoe sociale robotica ingezet kan worden als leermiddel voor leerkrachten en leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs. De al bestaande toepassingen zullen verder worden ontwikkeld. Op deze manier kan meer inzicht verkregen worden in opgebouwde leerachterstanden door COVID-19 maatregelen in het rekenonderwijs. Daarnaast zal de sociale robotica ook gebruikt worden om leerkrachten te ondersteunen bij het geven van rekenonderwijs op een motiverende manier.

SOROCOVA interactive robotics

Ontwikkeling van sociale robotica in het onderwijs

Het brede consortium bestaat uit basisscholen, lerarenopleidingen, gemeenten, een robotica-bedrijf, hogescholen en universiteiten. Zij maken het mogelijk om gedurende het project een iteratieve cyclus te doorlopen, zodat aanpassingen aan de sociale robots onmiddellijk kunnen worden doorgevoerd. Met deze aanpak kunnen de resultaten na afloop van het project onmiddellijk worden ge├»ntegreerd in de huidige lesprogramma’s van de basisscholen zonder al te veel ontwikkelingstijd.

Het SOCROVA onderzoek zal inzicht geven in:

  • De werking van de diagnostische en educatieve functie van sociale robotica in het rekenonderwijs van de bovenbouw van het basisonderwijs
  • Het gebruik en de implementatie van sociale robotica om COVID-19 leerachterstanden in de bovenbouw van het basisonderwijs te verkleinen
  • Hoe technologische innovaties zoals sociale robotica worden ingezet door leerkrachten in het leerproces van hun leerlingen en of zij daarin een faciliterende rol van de robot ervaren
  • De emanciperende rol die innovaties in het onderwijs kunnen hebben om de negatieve gevolgen zoals de COVID-19 leerachterstanden te beperken
Sociale Robotica ter ondersteuning van COVID-19 LeerAchterstanden
×