Robotica ziekenhuis

Voordelen zorgrobots overstijgen mogelijke nadelen

25 May 2023

De opkomst van zorgrobots heeft de gezondheidssector enorm veranderd. Ze bieden nieuwe mogelijkheden voor zorgverlening en dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor patiënten. Hoewel sommige mensen bezorgd zijn over de mogelijke nadelen die zorgrobots met zich mee kunnen brengen, zijn er veel voordelen die veel waardevoller zijn. In deze blog gaan we in op de voordelen van robots in de zorg en laten we zien waarom ze de mogelijke nadelen overstijgen.

 

Voordelen van robots in de zorg

1. Verbeteren van sociale interactie en welzijn

Eén van de voordelen van robotisering in de zorg is het vermogen van zorgrobots om sociale interactie te stimuleren en daarmee het welzijn van patiënten te verbeteren. Voor ouderen of mensen met een beperking kan eenzaamheid een groot probleem zijn. Zorgrobots kunnen bijvoorbeeld gesprekken voeren, interactieve quizzen spelen of bewegingsoefeningen doen. Bovendien kunnen ze ook helpen bij het bieden van een dagstructuur.

2. Verlichting van de werkdruk

Een toenemend probleem in de gezondheidszorg is de hoge werkdruk waarmee zorgverleners worden geconfronteerd. Zorgrobots kunnen hier een essentiële rol spelen door routinetaken over te nemen, waardoor zorgverleners zich kunnen focussen op complexere zorgtaken. Dit vermindert niet alleen de werkdruk, maar kan ook leiden tot een verbetering van de werk-privébalans van zorgverleners.

3. Minder menselijke fouten

Robots kunnen helpen bij het verminderen van menselijke fouten in de zorg. Medewerkers kunnen zich bijvoorbeeld vergissen in de dosering van medicijnen of het etiket niet goed lezen. Ook kunnen er fouten gemaakt worden door een misverstand tussen collega’s. Zorgrobots kunnen zo worden ingesteld dat ze op het juiste moment de juiste medicatie geven, waardoor het risico op fouten en bijwerkingen wordt verminderd.

Robots in de thuiszorg

4. Verhogen van de efficiëntie

Robots zijn continu beschikbaar, terwijl personeel beperkt is door werktijden en rustperiodes. Daarnaast kunnen ze snel, nauwkeurig en consistent repetitieve taken uitvoeren zonder vermoeidheid of afleiding. Dit verbetert de efficiëntie.

5. Meer zelfstandigheid voor cliënten

Voor veel ouderen en mensen met een beperking is het belangrijk om hun zelfstandigheid te behouden. Thuiszorg-robots helpen cliënten om langer zelfstandig in hun eigen huis te blijven wonen. Ze herinneren hen er bijvoorbeeld aan hun medicatie in te nemen of tijdig te eten en drinken. Ook kunnen ze informatie geven over belangrijke onderwerpen en structuur brengen in het dagelijkse leven. Daarnaast komen eenzaamheidsgevoelens vaak voor bij thuiswonende ouderen, die zorgrobots kunnen verminderen. Dankzij deze ondersteuning kunnen cliënten zo lang mogelijk thuis blijven wonen én worden eventuele mantelzorgers ontlast.

Nadelen van robots in de zorg

1. Minder menselijk contact

Eén van de grootste zorgen is het verlies van menselijk contact tussen patiënten en zorgverleners. Hoewel zorgrobots sociale interactie kunnen bevorderen, kunnen ze niet dezelfde emotionele band bieden als menselijke zorgverleners. Maar het is belangrijk om te beseffen dat contact met personeel vaak vluchtig is. Robots hebben daarentegen alle tijd en kunnen meer aandacht geven.

2. Kosten en onderhoud

Het gebruik van zorgrobots kan een aanzienlijke investering vereisen. Zowel de aanschaf, installatie als onderhoudskosten kunnen hoog zijn. Bovendien kan de behoefte aan technische ondersteuning en regelmatige software-updates ook extra kosten met zich meebrengen.

3. Zorgrobots zijn nog in ontwikkeling

Zorgrobots kunnen veel, maar de technologie is nog beperkt. Ze kunnen bijvoorbeeld geen fysieke zorgtaken overnemen. De vorderingen die nu gemaakt worden, zijn vooral op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. Maar in de praktijk is gebleken dat de mogelijkheden die er wel zijn, niet optimaal benut worden. Het besef van de voordelen van zorgrobots is er nog niet genoeg, waardoor de inzet geen prioriteit krijgt.

dagstructuur-robot

Geen vervanging van personeel, maar ondersteuning

Ondanks de nadelen die robots in de zorg met zich mee kunnen brengen, overstijgen de voordelen deze wel. Robots hoeven het menselijke aspect niet te vervangen, maar kunnen juist een aanvulling zijn om het werk van zorgverleners iets makkelijker te maken. Ze zijn dus vooral handig om ingezet te worden als hulpmiddel om de werklast te verlichten en om de ervaring van patiënten aangenamer te maken.

Ervaar het platform
met de virtuele robot!

×