nao robot zorgmedewerker

Een zorgrobot helpt bij het bieden van dagelijkse structuur

15 May 2023

In ons dagelijks leven zijn we steeds afhankelijker van het gebruik van apps en online agenda’s om ons aan afspraken te herinneren. Maar ook in de zorgsector zien we dat technologie een steeds grotere rol gaat spelen bij het helpen van dagelijkse structuur. In deze blog lees je meer over hoe zorgrobots hieraan kunnen bijdragen, met name voor ouderen en mensen met beperkingen.

Ondersteuning voor ouderen

Voor ouderen en mensen met zowel fysieke als mentale beperkingen kan het lastig zijn om een dagstructuur aan te houden. Zeker wanneer zij alleen wonen en geen vaste dagelijkse bezigheden hebben. Een zorgrobot kan hierbij helpen door te dienen als constante herinnering en ondersteuning. Dit geeft een gevoel van regelmaat en structuur.

Naast het bieden van structuur, kan een zorgrobot ook bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. De robots kunnen namelijk ook gezelschap bieden, bijvoorbeeld door middel van interactieve spellen en puzzels.

dagstructuur-robot

Voorbeelden van dagelijkse taken

Een zorgrobot kan onder andere helpen bij:

  • Het innemen van medicijnen op vaste tijden
  • Onderhouden van persoonlijke hygiëne, zoals het herinneren aan het nemen van een douche
  • Herinneringen geven voor afspraken
  • Het stimuleren van lichamelijke beweging
  • Huishoudelijke taken

 

Door te ondersteunen bij dit soort belangrijke taken, wordt de dagelijkse structuur van ouderen en mensen met beperkingen verbeterd. Daarnaast zijn ze ook minder afhankelijk van de mantelzorger of zorgverlener.

Gemak voor zorgverleners

Een zorgrobot kan jouw cliënten en patiënten dus helpen bij het bieden van een duidelijke dagstructuur. Hierdoor blijven ze langer zelfstandig, worden jouw taken als zorgverlener uit handen genomen en houd je meer tijd over voor andere zorgtaken.

Via het platform van Robotsindezorg pas je de agenda van een cliënt gemakkelijk aan via de virtuele robot. Vooraf stel je in wanneer iemand een bepaalde herinnering of bericht moet ontvangen. Vervolgens spreekt de robot dit uit op het geplande tijdstip. Op die manier worden ouderen of zorgbehoevende op het juiste moment herinnert aan bepaalde dagelijkse taken.

Robot voor ouderen

Ervaar het platform
met de virtuele robot!

×