wat-is-ehealth

Wat is e-health en waarom is het onmisbaar voor goede zorg?

31 Mar 2023

De definitie van e-health

E-health is een relatief nieuwe term die verwijst naar het gebruik van digitale technologieën en communicatiesystemen om de gezondheidszorg te verbeteren en te ondersteunen. Het omvat een breed scala aan toepassingen, waaronder elektronische patiëntendossiers, gezondheidsapps, wearables en online consulten. E-health biedt patiënten en zorgverleners toegang tot gezondheidszorg op afstand, waardoor de efficiëntie en toegankelijkheid van de gezondheidszorg verbeteren. Het is daarom een belangrijk onderdeel geworden van moderne gezondheidszorgsystemen en heeft de potentie om de gezondheidszorg te transformeren en te verbeteren.

Voorbeelden van e-health in de zorg

Er zijn tal van voorbeelden van e-health toepassingen die de gezondheidszorg kunnen verbeteren en patiënten kunnen ondersteunen. Hieronder staan enkele voorbeelden van e-health:

 • Telehealth: Hierbij worden zorgdiensten op afstand geleverd via videoconferentie, telefoon of messaging. Dit kan onder andere handig zijn voor consulten op afstand of het monitoren van patiënten op afstand.
 • Wearables: Dit zijn draagbare apparaten, zoals smartwatches of fitness trackers, die kunnen worden gebruikt om de gezondheid en het welzijn van patiënten te monitoren en te meten, zoals de hartslag, het aantal stappen of de slaap.
 • Elektronische patiëntendossiers: Hierbij worden alle medische gegevens van een patiënt elektronisch opgeslagen en beheerd, waardoor zorgverleners snel toegang hebben tot alle relevante informatie.
 • Mobiele apps: Dit zijn applicaties die kunnen worden gedownload op smartphones of tablets en die patiënten kunnen gebruiken om bijvoorbeeld hun medicatie bij te houden, hun gezondheid te monitoren of hun afspraken met zorgverleners te beheren.
 • Beslissingsondersteuning: Dit zijn systemen die zorgverleners ondersteunen bij het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld door het genereren van behandelopties op basis van patiëntgegevens.
 • Robotica: Hierbij worden robots ingezet om bepaalde zorgtaken uit te voeren, zoals het assisteren bij operaties of het helpen van patiënten bij revalidatie.

 

Deze toepassingen van e-health zijn slechts enkele voorbeelden van de vele mogelijkheden die er zijn om de zorg te verbeteren en de gezondheid van patiënten te ondersteunen.

E-health biedt veel voordelen

E-health biedt veel voordelen voor patiënten, zorgverleners en de gezondheidszorg als geheel.

 • Verbeterde toegang tot gezondheidszorg, waarbij patiënten zorg op afstand kunnen ontvangen en niet fysiek naar een zorginstelling hoeven te reizen.
 • Verminderde wachttijden en lagere kosten voor patiënten en zorgverleners.
 • Meer gepersonaliseerde zorg, waarbij patiënten toegang hebben tot hun eigen medische gegevens en gezondheidsinformatie, waardoor ze meer betrokken zijn bij hun eigen zorg.
 • Verbeterde kwaliteit van de zorg, bijvoorbeeld systemen die zorgverleners helpen bij het nemen van beslissingen en het voorkomen van fouten.
 • Efficiëntere gezondheidszorg, doordat processen worden geautomatiseerd en zorgverleners snel en gemakkelijk toegang hebben tot relevante patiëntgegevens.
 • Betere gezondheidsuitkomsten en lagere kosten voor de gezondheidszorg als geheel, doordat e-health kan helpen bij het voorkomen van complicaties en heropnames.
 • Meer flexibiliteit voor patiënten en zorgverleners, omdat digitale zorg 24/7 beschikbaar kan zijn en vanaf elke locatie toegankelijk is.
 • Verbeterde communicatie en samenwerking tussen zorgverleners.

 

Al met al biedt e-health dus vele voordelen voor patiënten en zorgverleners, en draagt het bij aan een effectievere en betaalbare gezondheidszorg.

Digitale zorg steeds populairder

De populariteit van digitale zorg, ofwel e-health, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit komt onder meer doordat steeds meer mensen gebruikmaken van digitale technologieën, waardoor de drempel om digitale zorg te gebruiken lager wordt. Daarnaast hebben ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence, big data en wearables de mogelijkheden van digitale zorg sterk vergroot. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld zorgverleners betere beslissingen nemen en kunnen patiënten meer gepersonaliseerde zorg ontvangen.

De COVID-19 pandemie en de bijbehorende lockdowns hebben daarnaast geleid tot een snellere adoptie van digitale zorg, omdat fysieke consulten minder vaak mogelijk waren. Dit heeft ertoe geleid dat het een belangrijkere rol is gaan spelen in de gezondheidszorg en dat er meer aandacht is gekomen voor de mogelijkheden en voordelen van e-health. Naar verwachting zal de populariteit in de toekomst alleen maar verder toenemen, waarbij e-health een onderdeel wordt van de gezondheidszorg en bijdraagt aan een effectievere, efficiëntere en gepersonaliseerde zorg voor patiënten.

Opmars robots in de zorg

Robots en andere vormen van automatisering maken een opmars in de zorg. Deze ontwikkeling wordt gedreven door de vergrijzing van de bevolking en de daarmee gepaard gaande stijgende zorgkosten en personeelstekorten. Robots kunnen ingezet worden bij routinematige taken zoals schoonmaken en het rondbrengen van maaltijden, maar ook bij complexere taken zoals het assisteren bij operaties. Daarnaast kunnen robots zorgverleners ondersteunen bij het monitoren van patiënten en het verzamelen van data. Hierdoor kunnen zorgverleners zich meer richten op de directe patiëntenzorg en wordt de werkdruk verlicht. Bovendien kunnen robots bijdragen aan een efficiëntere zorg, doordat ze taken sneller en nauwkeuriger kunnen uitvoeren dan mensen.

Wij, als leverancier van zorgrobots, hebben met onze innovatieve oplossingen al veel zorginstellingen de voordelen van e-health laten ervaren. Meer informatie over onze robots lees je op de productoverzichtspagina.

Ervaar het platform
met de virtuele robot!

×